از اقدامات لازم برای ثبت شرکت برند پیش از هر چیز لزوم به ذکر است که در ثبت شرکتها علامت بازرگانی حقیقی به معنای ثبت شرکت برند به نام شخص اصلی است و علامت بازرگانی حقوقی برای اقدامات لازم برای ثبت شرکت برند که از شخص حقوقی گفته می شود. بین برند اصلی و حقوقی در بین مدارک مورد نیاز آن  متفاوت است.

برای شخص معنوی که همه ی مدارک مورد نیاز باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای اقشار حقوقی تمام که مدارک و سند ها باید به نام شخص حقوقی یعنی همان شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت برند باید در موضوع شرکت تداعی شده باشد. لازم به ذکر است که قبل از شروع ثبت برند، باید ابتدا مدارک مربوطه را آماده کنید و از روی آن , این نوع از مجوز ها را اسکن کنید.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی:

1)کپی شناسنامه

2) کپی کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در هنگامی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی از سند فعالیت(پروانه کسب تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه کسب ساخت ،اجازه کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه تایید فعالیت فرموده از نهاد های نظارتی و حاکمی دولتی)

مدارک ثبت برند شخص حقوقی:

کپی از پروانه کسب تاسیس و آخرین تغییر و تحولات برای شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
کپی از سند فعالیت (اجازه تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف و کلمه لاتین استفاده شده باشد)

از اقدامات لازم برای مراحل ثبت شرکت برند

موقعی که در ثبت برند یا نام برند مورد نظر شما جهت ثبت برند خود، اگر از کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد ، عرضه ی کارت بازرگانی اجباری نخواهد بود. قابل ذکر است، که اسم یا عناوینی که چگونگی یا نحوه ی استفاده از آن بر خلاف میزان قانونی یا از نظم عمومی یا بر رفتار فضلیت داشته باشد و یا زمینه های رَکَب عموم را فراهم کند، و نمی تواند به عنوان یک نام بازرگانی به کار برده شود و غیر قانونی به آن الحاق می شود.

علاوه بر این موارد، هر گاه تقاضا کننده ها ثابت کنند که صاحب برند ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف بند درج شده در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صدور نموده یا به شکلی از علامت پیسوته استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مرکز های بازرگانی یا  عمومی متناسب به منشا و یا هر خصوصیت مشترک دیگری که به کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه این نشانه پیوسته را نفی می کند.

زیرا چنانچه گفته شده است، که اداره ی مالکینه صنعتی ، اظهار نامه را از لحاظ یکسانی با فاقد شرایط و مقررات درج شده در این قانون بررسی می گردد و در موقعیتی که آن نشانه را قابل ثبت بداند، پروانه کسب انتشار آگهی مربوطه به آن را صادر می کند. لازم به یاد آوری است که طبق قانون ، ثبت برند تفننی است، مگر در مورد هایی که دولت آن ها را اجباری نماید

 

ثبت این شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت برند با مسئولیت محدود به تدریج به نوعی از شرکت های بازرگانی است که دست کم با 2 نفر قابلیت تثبیت دارد. افرادی که قصد ثبت شرکت برند بازرگانی را دارند شرکتی با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. که حداقل سرمایه ایی را برای ثبت این نوع از برند شرکت ها که دارای یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت این مسئولیت های هیات مدیره در این شرکت دارای مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در بخشی اساسنامه به ترتیب دیگه ایی در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و تضمین شرکا در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف حدود میزان سرمایه است. و در کشور های خارجی برای امور اُرگان بازرگانی و عمومی حداکثر در این شرکت با مسئولیت محدود شرکت ساختمانی لوکوموتیو  را انتخاب می کنند.

روند ثبت شرکت برند

جهت تعیین درج کردن آگهی باید حتما به نمایندگی روابط عمومی مراجعه کرد. و لازم به ذکر است هنگامی که کارشناسان ، موضوع شرکت را نیازمند کسب سند از فرهنگ خاصی بداند از فرهنگ مذکور ، خبر جویی می‌نماید. سپس تقاضا کننده باید مبلغی که بابت حق ثبت و  درج آگهی، تعیین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت تثبیت و حق آگهی را به «واحد حسابداری ‌اداره، تحویل و واحد مذکور ، این امر را در دامنه برگه‌ ی تقاضانامه، درج می‌کند

و بعد مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره‌ ی ثبت شرکت‌ ها تحویل و شرکت، ثبت‌ می‌شود و امضا بر یکسان بودن ثبت برند با سند ‌از شریک ها یا وکیل رسمی شرکت، دریافت می شود. و همینطور برای اینکه بخواهید یک شرکت برند را راه اندازی کنید میتوانید در صفحه ثبت شرکتها در قسمت درباره ما و ارتباط با ما در ارتباط باشید.

 

ثبت برند شرکتها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.