مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه می باشد؟

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

در واقع حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند باید یک هیات نظار وجود داشته باشد و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیات نظار از 3 نفر تشکیل می شود که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نباید عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق ثبت یک میلیون ریال می باشد.

اسم شرکت یا برند شرکت برای ثبت برند شرکت با مسئولیت محدود

اسم شرکت یا برند شرکت برای ثبت برند شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده 195 قانون تجارت، در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود حتما قید شود در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی مسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

هم چنین نام شرکت نباید شامل اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

مزایا و معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل با حضور دو شریک قابل تشکیل است.
 • سرمایه شرکت به مدیرعامل تحویل داده می­شود و برای ثبت شرکت اقرارنامه مدیرعامل دال بر تحویل سرمایه کفایت می­کند و نیازی به ارائه مدرک بانکی نیست.
 • اداره شرکت به مدت مشخص محدود یا نامحدود به یک یا چند نفر به عنوان مدیر که لازم نیست حتماً آن شخص از شرکا باشند سپرده می­ شود.
 • نیاز نیست که هر سال اعضای شرکت معرفی شوند.

معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • اگرچه در بدو تاسیس سرمایه همه شرکا پرداخت و ثبت می­شود اما ممکن است تمام این پرداخت­ها ظاهری باشند.
 • ورقه­ای تحت عنوان سهم الشرکه صادر نمی­شود؛ بنابراین سهم الشرکه اعضا مانند اواراق تجاری قابل انتقال نیست.
 • بعضی از موسسات خصوصی به شرکت­های با مسئولیت محدود وام نمی­دهند.
 • شرکت­های با مسئولیت محدود معمولاً قادر به شرکت در مناقصات دولتی نیستند.

مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، مدارک زیر را باید جمع آوری کرد :

 • ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • دو برگ تقاضانامه
 • فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی
 • اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.
 • اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود.
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس

سهم شرکا و نحوه انتقال آن

طبق ماده 102 قانون تجارت، سهم شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از با نام و بی نام و…در آید.

هم چنین، شرکا نمی‌ توانند سهم شرکا خود را به دیگران انتقال نمایند، مگر با رضایت تعدادی از شرکا که حداقل چهار سوم سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

طبق ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم شرکا که به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی؛ بنابراین شرکا برای انتقال سهم الشرکه که باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکتها با مسئولیت محدود شامل موارد زیر می شود:

 • آماده نمودن مدارکی که در این مقاله به آن ها اشاره شد.
 • مراجعه به سامانه ssaa.ir و ثبت اطلاعاتی مثل نوع شرکت، سرمایه ی شرکت و اطلاعات شرکاء. لازم به ذکر است ارسال درخواست ثبت شرکت در سامانه مذکور فقط در ساعات اداری ممکن است.
 • انتخاب 5 نام برای شرکت به صورتی که در بالا به آن اشاره شد. لازم به ذکر است این نام لزوماً نام تجاری شرکت شما نیست.
 • در این مرحله اطلاعات ارسالی و نام های انتخابی توسط کارشناس مربوطه بررسی و نتیجه جهت ادامه فرآیند یا اصلاح نواص به اطلاع متقاضی می رسد.
 • در صورت تایید مدارک، باید اصل مدارک به همراه صورتجلسه تنظیمی بین شرکاء با موضوع تاسیس شرکت، از طریق پست سفارشی به آدرسی که در سامانه قید شده ارسال گردد.
 • در این مرحله صورت جلسه ارسالی به همراه مدارک بررسی و نتیجه به متقاضی اعلام می گردد تا در صورت نیاز نواقص رفع گردد.
 • در صورت تأیید مدارک،کارشناس اداره ثبت ، نسبت به صدور دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اقدام و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها درج می شود. بعد از ثبت شرکت، کارشناس حقوقی مربوطه نسخه دوم تقاضانامه را ممهور نموده و به متقاضی تحویل می دهد. این سند در واقع، سند ثبت شرکت مذکور است.
 • ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید به هزینه متقاضی،خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج شود و به این ترتیب مراحل ثبت شرکت به پایان می رسد.

ثبت شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.