چگونگی انحلال شرکت و مراحل و اقدامات آن

انحلال شرکت

شرکتهای تجاری و یا غیر تجاری، ممکن است به دلایلی اختیاری و یا اجباری به فعالیت شرکت خود پایان داده و آن را منحل کنند.

دلایل اختیاری

دلیل اختیاری برای انحلال شرکت، تصمیم تمامی یا اکثر اعضا و شرکای آن برای توقف شرکت می باشد که این اتفاق معمولا به خاطر عدم توانایی شرکا برای تامین بودجه مورد نیاز و مدیریت شرکت، است.

دلایل اجباری

1.به پایان رسیدن تاریخ فعالیت یک شرکت: 

هنگامی که یک شرکت راه‌ اندازی شد، مدت زمان فعالیت آن نیز ذکر می‌ شود. این مدت زمان، تاریخ انقضای شرکت محسوب شده و شرکت باید در آن زمان به مسئولیت‌ های خود خاتمه دهد.

2.به پایان رسیدن ماموریت یک شرکت: 

هر شرکت با انجام هدف مشخصی تشکیل می‌ شود که پس از دست ‌یابی به آن اهداف شرکت منحل می‌شود چرا که کار دیگری برای انجام دادن ندارد.

3.کم شدن شرکا:

در صورتی که همه شرکا از کار کناره گیری کنند و تنها فقط یک نفر از آن ها باقی بماند، منحل شدن شرکت به خودی خود اتفاق می افتد.

4.ورشکستگی و بدهی زیاد :

در شرایطی که شرکت دچار مشکلات مالی شد، مدیران باید تلاش کنند تا منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند. اما در صورتی که مدیران از جمع آوری منابع مالی مورد نیاز شکست خورده  و تلاش‌های صورت گرفته ایشان بی‌ن تیجه بماند آن ها اعلام ورشکستگی می ‌کنند و شرکت منحل می‌ شود.

انحلال شرکت

برخی از شرکت ها بعد از فعالیت های تجاری بنابر دلایلی مجبور می شوند که فعالیت تجاری خود را متوقف کنند، این توقف ممکن است که به دلایلی که در بالا به آن ها اشاره شد، صورت گیرد که به این فرآیند منحل شدن شرکت می گویند.

در قوانین تجارت بیان شده که این شرکتها باید انحلال خود را به اداره ثبت شرکتها و عموم مردم اعلام نمایند  و در مدت معینی باید امور ناقص شرکت را نیز تکمیل کنند.

بعد از محنل شدن باید بدهی و قروض شرکت پرداخت شده و تمامی دارایی های منقول و غیر منقول که منظور نقدی و غیر نقدی بودن دارایی شرکت است، سپس بعد از تصفیه و پرداخت کامل، بدهی های شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم می شود.

پایان فعالیت یک شرکت، با انحلال و اعلام رسمی آن صورت می گیرد و اگر شرکتی که به پایان فعالیت حرفه ای خود رسیده ولی این پایان کار و فعالیت را در قالب انحلال شرکت به ثبت نرسانده و همچنین آن را به عموم اطلاع نداده باشد، دچار مشکلات مختلف و بزرگی در برابر شرکا، مدیران، اداره مالیات و نیز اشخاص ثالثی که با شرکت معامله نموده اند، خواهد شد.

برای جلوگیری از این مسائل و مشکلات، راهکار منطقی و قانونی ثبت انحلال شرکت است.

شرکت در چه مواقعی منحل می شود؟

شرکت هایی که مطابق با اصول و قواعد قانونی به ثبت رسیده باشند، جدا از آن که چه مدت از تشکیل، به ثبت رسیدن و فعالیت شان سپری شده باشد یا چه میزان سرمایه داشته باشند، می توانند با  توجه و رعایت قوانین و مقررات امری قانون تجارت، منحل شوند.

در برخی از موارد، انحلال شرکت اصطلاحا قهری است. یعنی بدون آنکه رضایت و تصمیم شرکا و اشخاص شرکت در این مورد دخیل باشد، شرکت اجبارا و به حکم قانون منحل می شود.

در برخی موارد دیگر، شرکت بر اساس تصمیم مرجع تصمیم گیرنده شرکت که همان مجمع عمومی فوق العاده است منحل می شود که بیشتر موارد انحلال شرکت در ایران از این نوع می باشد.

تمامی شرکت های مندرج در قانون تجارت به یکی از دو صورت ذکر شده در بالا منحل می شوند و از این حیث هیچ گونه تفاوتی بین انواع شرکت های قانونی وجود ندارد.

مدارک لازم برای انحلال شرکتها

مدارک لازم برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارت اند از :

 • صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود که باید دارای امضای تمام اعضا و مدیر تصفیه باشد
 • کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه اگر جز شرکا نیست
 • اصل آخرین روزنامه رسمی
 • اصل دعوت نامه از شرکا برای شرکت در مجمع فوق العاده

مدارک لازم برای انحلال شرکت سهامی خاص

مدارک لازم برای انحلال شرکت سهامی خاص عبارت اند از :

 • تنظیم صورت جلسه انحلال که باید دارای امضای تمام اعضا و مدیر تصفیه باشد
 • کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه اگر جز شرکا نیست
 • اصل آخرین روزنامه رسمی که آگهی­های شرکت مورد نظر در آن منتشر می­شوند
 • اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا برای شرکت در مجمع فوق العاده

مدارک لازم برای انحلال شرکت تضامنی

مدارک لازم برای انحلال شرکت تضامنی عبارت اند از :

 • صورت جلسه انحلال کهً باید حاوی امضای تمام شرکا و مدیر تصفیه باشد
 • اسناد ثبت شرکت
 • شناسنامه تمام شرکا

مدارک لازم برای ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

مدارک لازم برای ثبت انحلال موسسه غیر تجاری عبارت اند از :

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه
 • روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت
 • اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد
 • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به انحلال را انجام می ‌دهد، اصل وکالت نامه نیز لازم است
 • اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکا تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکا باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است

مراحل ثبت انحلال شرکت

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای درخواست ثبت انحلال شرکت

 • حضور تمام اعضا و شرکا جهت امضا صورت جلسه و تعیین مدیر تصفیه الزامی است .
 • در واقع حتی اگر یک نفر از اعضا مخالف انحلال باشد؛ انحلال شرکت منتفی می شود مگر با رعایت تشریفات آگهی دعوت و درج آگهی دعوت مجمع در روزنامه کثیرالانشار شرکت.
 • چنان چه یکی از شرکا حضور نداشته باشد اما وکالت تام ­الاختیار به دیگر اعضا داده باشد؛ می ­توان در غیاب او شرکت را منحل کرد، در غیر این صورت خود شخص حتماً باید حاضر شود.

2.بعد از تنظیم صورت جلسه انحلال شرکت که در آن مدیر تصفیه هم مشخص شده است، کلیه اعضا و مدیر تصفیه باید صورت جلسه را امضا کنند و مهر شرکت را بر روی آن بزنند.

3.پس از امضای صورت جلسه انحلال، مدارک لازم همراه با صورت جلسه امضا شده باید از طریق پست به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود.

4.پس از ارائه مدارک، مدت زمان لازم برای انحلال شرکت، ۱۰ الی ۱۵ روز است و تا زمانی که آگهی انحلال شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ­های شرکت در آن به چاپ می­ رسند منتشر نشود، هنوز شرکت رسماً منحل نشده است. اگرچه پس از انحلال شرکت، مدیر سمتی نخواهد داشت اما باید شخصی را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کند. مدیر تصفیه به مدت ۱۰ سال در قبال طلب ­ها، بدهی­ها، مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و سایر امور ناتمام شرکت مسئول استو باید به آن ها رسیدگی شود.

انحلال شرکتها در کدام مجمع عمومی تصویب می‌شود؟

انحلال شرکت در اغلب شرکتهای تجاری که در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است، انجام می شود که این مجمع می ‌تواند با اکثریت آراء افراد حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده،  شرکت را منحل گرداند.

آیا ثبت انحلال شرکت دارای محدودیت زمانی است؟

برای شرکت های سهامی خاص، قانون گذار برای انحلال شرکت، محدودیت زمانی تعیین کرده و اعلام  می کند که شرکت پس از انحلال باید ظرف ۵ روز موضوع انحلال را به مرجع ثبت شرکت اطلاع دهد.

با توجه به  بخشی از ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم راجع به انحلال به همراه  اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده ۲۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، باید ظرف مدت ۵ روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود.

شرکت ‌های با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی چنین محدودیتی زمانی برای این گونه شرکتها وجود ندارد.

در عمل نیز کارشناسان اداره ثبت شرک‌ها و موسسات غیر تجاری فقط در مورد شرکت سهامی خاص، رعایت مهلت ۵ روزه را بررسی می‌ کنند.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.