ثبت شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص یکی از رایج ترین شرکت هایی می باشد که در کشور ما بسیار محبوب است و  ثبت می شود. ثبت شرکت­ سهامی خاصی، در واقع شرکت­ تجاری است که سرمایه آن به سهام تقسیم می­ شود و تمام سرمایه شرکت توسط موسسین آن تامین می ­شود. مسئولیت سهامداران در قبال سود و زیان شرکت مستقیماً وابسته به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

مبلغ اسمی سهام هر صاحب سهم، کل مبلغی است که فرد در شرکت سرمایه گذاری کرده است. مسئولیت هر صاحب سهم در بدهی های شرکت، محدود به همان مبلغ سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد، که هر قسمت آن را سهم می نامند.

ثبت شرکت سهامی خاص یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند. به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347، شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند :

 • شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
 • شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

 • در این نوع شرکت ها سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر شخص به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد.
 • تعداد افراد تشکیل دهنده ی یک شرکت سهامی خاص حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس می باشند.
 • نکته ی قابل توجه در نام گذاری این گونه شرکت ها این است که حتما باید قبل یا بعد از اسم شرکت عنوان سهامی خاص ذکر شود.
 • در شرکت های سهامی خاص ،سهامداران و بازرسان به هیچ عنوان نباید نسبت فامیلی داشته باشند.
 • یکی از قوانینی که در همه ی شرکت های سهامی خاص رعایت می شود این است که باید 35% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانک های کشور در حسابی که به نام شرکت است بلوکه شود که این وجه پس از چاپ آگهی در روزنامه رسمی قابل برداشت می باشد.
 • حداقل سرمایه ای که برای یک شرکت سهامی خاص لازم است مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

نکاتی برای ثبت شرکتهای سهامی خاص

برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص باید نکات ذیل رعایت شوند :

1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی، اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد :

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت به طور صریح و منجز
 • مدت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن
 • اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 • مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 • تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها
 • تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود
 • نحوه ی انتقال سهام با نام
 • طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه
 • ذکر شرایط و ترتیب آن
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
 • مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
 • طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی
 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
 • قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه
 • نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن

برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص باید نکات ذیل رعایت شوند

2-اظهارنامه ی مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد و همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیر نقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی.

به موجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضای کلیه موسسین و قید تاریخ باشد به شرح زیر است:

 • نام شرکت
 • مرکز اصلی شرکت
 • مدت شرکت
 • موضوع شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه موسسین
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 • تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 • میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است
 • در مورد آورده غیر نقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد.

4-قبول سمت مدیریت و بازرسی

5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص باید نکات ذیل رعایت شوند

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 • اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
 • اساسنامه شرکت 2 جلد
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
 • صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 • ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
 • ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

سوالاتی در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص

چند نمونه از سوالاتی که در رابطه با شرکت سهامی خاص پرسیده می شوند عبارت اند از :

برای چه فعالیت هایی می توان شرکت سهامی خاص ثبت کرد؟

شرکت سهامی خاص مجاز به فعالیت در امور مختلف است اما بیشتر در ردیف شرکت­ های بازرگانی و تجاری قرار می­ گیرد، چه موضوع فعالیت آن تجاری و چه غیر تجاری باشد.

انتخاب نام شرکت به چه صورت است؟

رعایت تمام الزامات مربوط به تعیین نام شرکت­ها مانند انتخاب اسم حداقل سه سیلابی یا همان سه کلمه ای، در مورد نام شرکت سهامی خاص نیز صدق می­کند. ذکر عبارت سهامی خاص قبل یا بعد نام ضروری است.

برای ثبت شرکتها چند نفر اعضا لازم است؟

برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل باید 3 نفر سهامدار که عضو هیئت مدیره هستند یعنی یک نفر مدیر عامل، یک نفر رئیس هیئت مدیره و یک نفر عضو هیئت مدیره و دو نفر هم بازرس باشند. یعنی در مجموع 5 نفر.

مدت زمان ثبت شرکت چقدر خواهد بود؟

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص در بهترین و سریع ترین حالت 7 روز کاری طول خواهد شد اما چنانچه مرحله چاپ آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی را هم در نظر بگیریم ، مدت زمان ثبت شرکت حداقل 15 روز خواهد بود.

آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص، داشتن کارت پایان خدمت لازم است؟

خیر نیاز نیست.

آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص، داشتن مدرک تحصیلی لازم است؟

خیر، برای ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها نیاز به ارائه هیچگونه مدرک تحصیلی نمی باشد.

ثبت شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.